Satcom Vision

Shaping the future of satellite communications

Satcom Vision aims to provide a platform to exchange ideas, discuss new trends and share experiences in satellite communication technologies with a focus on the Turkish market. Satcom Vision will enable space-segment providers and network operators/integrators to network and develop new commercial relationships, as well as better understand and seek new opportunities to enhance the emerging Satellite (HTS / VHTS) / 5G world, an objective enhancement of the Satcom market share within the giant telecommunications market.

Each session will commence with a selection of presentations which will be followed by a panel discussion enabling all the attendees to raise questions and communicate their views and comments. The general subject matter for the presentation themes is set on the basis to address forthcoming interesting and exciting market demands, with an eye to evaluating our current status in the sector, potential new and attractive technologies, commercial market perspectives and a road map for down-stream potential business aspirations for Satellite within a five year vision and horizon.

Join industry leaders at Satcom Vision as we shape the future of the satellite industry and bring a new perspective to future technologies.

Satcom Vision

Uydu iletişim sektörünün gelecek Vizyonu

Satcom Vision, Türk pazarına odaklanarak uydu iletişim alanındaki güncel teknolojik ilerlemeler yanı sıra yeni trendleri tartışmayı ve katılımcıların deneyimlerini aktarması için bir zemin sunmayı amaçlamaktadır. Satcom Vision’ın uzay kesimi sağlayıcıları ve ağ operatörleri / entegratörlerine yeni işbirlikleri sağlama ve iş geliştirme fırsatı vermesi hedeflenmiştir. Satcom Vision ile gelişmekte olan Uzay (HTS / VHTS) / 5G dünyasını iyileştirmek için yeni fırsatlar ve uydu telekomünikasyon sektöründe uydu iletişim pazar payının geliştirilmesine yönelik stratejiler ele alınacaktır.

Konferans oturumları ilgili alanlarda sunumları takiben tüm katılımcıların soru ve görüşlerini paylaşabileceği panel ortamıyla devam edecektir. Sunum konuları, sektördeki mevcut durum, potansiyel yeni teknolojiler, ticari pazar perspektifleri ve önümüzdeki beş yıllık döneme yönelik yol haritası göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Sektörün önde gelen firmalarıyla günümüzdeki teknolojik yenilikleri değerlendirmek ve uydu iletişiminin geleceğini şekillendirmek üzere sizi Satcom Vision’a bekliyoruz.